REGULAMENT CONCURS

“CÂȘTIGĂ UN ZBOR CU ELICOPTERUL”

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul este organizat de S.C. CLOCKWISE SRL, cu sediul in Chiajna, jud. Ilfov, str. Int. Nicolae Iorga, nr. 26A, cod fiscal 32899240, denumit în continuare „Organizator”.

Concursul “Câștigă un zbor cu elicopterul” (denumit în continuare „Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

ART. 2. ARIA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară pe teritoriul României începând cu data de 24 noiembrie 2018 și se încheie în data de 29 noiembrie 2018, ora 21.30.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/reședinta în România (denumite în continuare „Participanți”), cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Concursului, care achiziționează un bilet la evenimentul „Noua Generație de Antreprenori” din data de 29 noiembrie 2018.

ART. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa la Concurs, Participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • Achiziționează un bilet în nume propriu la evenimentul „Noua Generație de Antreprenori”, care are loc în data de 29 noiembrie 2018.
 • Recomandă evenimentul altor persoane și le furnizează acestora codul unic de discount primit de la Organizator. În urma recomandării, cel puțin o altă persoană se înscrie la eveniment folosind codul participantului, până pe data 28 noiembrie, ora 23:59, in limita locurilor disponibile în sală. Fiecare cod folosit pentru înscriere îi conferă Participantului o intrare în Concurs. De exemplu, dacă două persoane se înscriu folosind codul Participantului, acesta va participa la tragerea la sorți cu două intrări.
 • Participă la evenimentul „Noua Generație de Antreprenori”, care are loc în data de 29 noiembrie 2018 și se află în sală la momentul tragerii la sorți a câștigătorului.

4.2. Codurile unice vor fi trimise de catre Organizator către Participanți prin email, dupa ce aceștia au achitat înscrierea la eveniment.

4.3. Codurile unice vor fi folosite pentru înscrierea la evenimentul „Noua Generație de Antreprenori”, care are loc în data de 29 noiembrie 2018, pe site-ul Organizatorului: https://www.upgrader.biz/evenimente/noua-generatie-de-antreprenori/.

4.4. Codul unic oferă, de asemenea, o reducere de 20 lei oricărui nou cumpărător care îl folosește la achiziționarea biletului.

ART. 5. PREMIUL OFERIT ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Premiul oferit în cadrul Concursului este un zbor cu elicopterul, cu durata de 15 minute, pentru 2 persoane.

Valoarea premiului este de 1699 lei.

Desemnarea câștigătorului va fi făcută la finalul evenimentului „Noua Generație de Antreprenori”, care are loc în data de 29 noiembrie 2018, orele 18:30 – 21:30, prin tragere la sorți. Fiecare Participant va avea atâtea intrări în concurs câte coduri vor fi fost folosite pentru înscrieri noi în urma recomandărilor făcute de acesta.

Data și ora desfășurării zborului vor fi stabilite ulterior de către câștigator împreună cu furnizorul de servicii. Valabilitatea voucherului este de un an.  Persoanele care sunt însărcinate, suferă de epilepsie sau afecțiuni cardiace nu pot beneficia de zborul cu elicopterul.

ART. 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de către acesta în scopuri precum: emiterea facturii pentru biletul achiziționat, înregistrarea în Concurs, înmânarea premiului, comunicarea datelor Câștigătorului către furnizorul de servicii în vederea intrării în posesia premiului.

6.2. Datele cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume, adresă de email, număr de telefon
 • Serie și număr carte de identitate, adresa în cazul în care factura se emite pe numele Participantului

6.3. Durata  prelucrării datelor cu caracter personal: 3 ani.

6.4. Participanții au următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de către Organizator.
 • Dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea sau ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor.
 • Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ART. 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

ART. 8. FORȚA MAJORĂ

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Concursului.

Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

ART. 9. REGULAMENTUL

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Solicitarea se poate transmite prin email către Organizator, pe adresa [email protected].

Meniu