1. ACCESAREA SITE-ULI SI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1 Accesarea SITE-ului www.upgrader.biz implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de compania SC Clockwise SRL. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre activitatea companiei SC Clockwise SRL prin orice mijloace de comunicare (e-mail, apel telefonic, SMS, poșta etc.).

1.2 SC Clockwise SRL este unicul deținător al site-ului www.upgrader.biz și al informațiilor colectate de pe acest site.. SC Clockwise SRL nu va furniza datele colectate către terți, singurele excepții de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de SC Clockwise SRL, în baza unui document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement).

1.3 în cazul newsletterului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată aceasta opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. În funcție de tipul de înregistrare (abonare newsletter, aplicație formular online de înscriere), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresă, CNP, companie etc. Aceste date sunt foloste pentru identificare, validarea și completarea datelor pentru emiterea facturilor pentru serviciile solicitate.

1.4 În cazul participării la eveniment, utilizatorul își dă acceptul ca SC Clockwise SRL să utilizeze fotografiile și înregistrările video, colectate în timpul workshop-urilor și a celorlalte evenimente, în acțiuni de marketing și promovare a activității SC Clockwise SRL, prin orice mijloc de comunicare.

02. ÎNSCRIEREA LA EVENIMENTE PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI ONLINE

2.1 Informațiile completate în formularul electronic trebuie să respecte structura acestuia, să fie reale și să descrie situația prezentă a solicitantului și a afacerii acestuia.

2.2 Solicitantul este unicul raspunzător pentru datele completate și transmise către SC Clockwise SRL și iși asuma întreaga răspundere pentru situațiile care pot fi generate prin furnizarea unor date incorecte sau false.

2.3 Completarea formularului de înscriere la un eveniment nu asigură utilizatorului acceptarea de participare. Este posibil, în cazul anumitor evenimente, ca cererea acestuia să treacă printr-un proces de selecție iar rezultatul final îi va fi comunicat.

2.4 Persoanele care vor primii confirmarea participării la un evenimente vor trebui să achite valoarea taxei conform cu oferta și termenii prezentați pe site, specifici tipului de eveniment solicitat.

3. DREPTURI DE AUTOR

Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate SC Clockwise SRL și nu se pot folosi sau copia fără acordul scris al proprietarului.

4. FORȚĂ MAJORĂ

4.1 Nici una dintre părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

4.2 Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu incetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

5. DISPOZIȚII FINALE

SC Clockwise SRL îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza unilateral Termenii şi Condiţiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest formular electronic şi fără a putea fi ţinută responsabilă în vreun fel pentru modificările aduse.

Meniu